Vybrané ukážky grafických riešení projektov


 
Klient: MediaPro Entertainment Slovakia, s.r.o.
 
Pre spoločnosť MediaPro boli v roku 20011 spracovávané menšie doplnkové grafické zákazky (úpravy nápisov, logotypov, obalov a potlačí CD, DVD, podkladov k prezentačným spotom - ZITA, Druhý dych) a taktiež grafické riešenie webového formulára pre dve série relácie FARMA.
© 2011 Autor grafického spracovania: Peter Malatin "Oscar" / podklady dodávateľ (MediaPro, TV Markíza)
 

 
Klient: Úsmev ako dar
 
Spolupráca so spoločnosťou Úsmev ako dar sa datuje od r. 1996. Každoročne sa venujeme neziskovej tvorbe grafiky, ako aj financovaným tlačovým projektom. Tradíciou je návrh a zalomenie výročných správ, spravodaja a materiálov k benefičným koncertom i k Najkrajším koncertom roka.
© 2009 Autor grafiky: výročné správy (vybrané) Peter Malatin "Oscar"
 

 
Klient: HOME Reality s.r.o.
 
Pre spoločnosť HOME Reality boli v rokoch 2007-2009 vytvorené vizuálne štandardy, na základe nich firemné CI, korporátne tlačoviny, magazín Domácko, inzercie v realitných periodikách.
© 2007 Autori grafiky: Peter Malatin "Oscar" / maskot medvedík: Martin Balogh "Čogo"
 
Klient: Bratislava Media House, a.s.
 
Práce pre spoločnosť Bratislava Media House, a.s. (BMH) sa v rokoch 2006-2009 sústredili hlavne na pravidelné zalamovanie dvojtýždenníka Istropolitan a týždenníka Domino fórum (neskôr Domino Efekt), spolu s prípravou inzercií do oboch médií a taktiež výrobou ďalších propagačných tlačovín.
Pre klientov spoločnosti BMH, ako napr. Twin City Liner sa vytvárali inzercie, plagáty i potlač električky, pre Bratislavskú regionálnu koľajnicovú spoločnosť web stránka a prospekty.
© 2006 Autori grafiky: Istropolitan (a klienti BMH): Peter Malatin "Oscar" / Domino Efekt: Vladimír Šimončič