Grafika: Ing. Peter Malatin, Sládkovičova 66, 900 01 Modra - tel.: +421-905-522 308 - maclix@maclix.sk

Obchodné oddelenie: Andrea Beliančinová / maclix s.r.o. - Krásnohorská 1, 851 07 Bratislava - tel.: +421-905-934 843 - aja@maclix.sk
IČO: 36360015 DIČ: 2022192260 Spoločnos» zapísaná: Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro, vloľka číslo: 40615/B