Referencie

     
Referencie

Aegon Levensverzekering N.V.
American Chamber of Commerce/aurius
Amnesty International
aurius
A-Z Consult
AŠK Sportreport Pezinok
Bratislava Media House
Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť
Die Fans Media GmbH
eskupina
Euroconsultants
Eurooptika, s.r.o.
Europrint
Hasičský a záchranný zbor SR
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Home Reality
Honeywell/aurius
J & J
KCP service s. r. o.
MARS Group, s. r. o.
MC CAIN FOODS Czech Republic,s.r.o.
Media Pro
MDD Mailorder
MediaDom
Umelecká agentúra mesta Partizánske
Mesto Pezinok
Mesto Žilina
Notársky úrad - Mgr. Jana Borovičková
Restaurant R115
Realex Print
Re-Max Top Quality
Nadácia Sophia
Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu
SPDDD Úsmev ako dar
Spojená škola Novohradská
Sprecher Automation
Uniqa poisťovňa/aurius
Vrakunská rozvojová
Základná škola Mudroňova, Bratislava
Zväz strojárskeho priemyslu SR/aurius

2005
1995-2000
2010-2014
1996-2007
2005-2007
2008-2014
2007-2010
2006-2009
2007
2010
1999-2006
2012-2014
1996-2014
2013-2014
2006 -2007
2007-2009
2001-2004
2005-2007
2012-2014
2008-2014
2011
2011
2005-2007
2008-2012
2007-2010
2005-2008
2008-2009
2006-2007
2007-2011
1999-2014
2007-2008
2004-2014

2010-2014
1996-2013
2009-2011
2008-2014
2000-2007
2007
2009-2011
1998-1999